Tulačka ck poznávací zájezdy

Zájezdy 2021

ČESKÉ ŠVÝCARSKO, JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, RŮŽOVÁ

 

Zastavení u Zdislaviny léčivé studánky. Prohlídka baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, kde je sv. Zdislava pochována.

Návštěva v mýdlárně Rubens, kde se blíže seznámíme s výrobou mýdla.

Poté vyšlápneme na rozhlednu Růženka, odkud je krásný výhled na České i Saské Švýcarsko. Uvidíme třeba Lilienstein, Pravčickou bránu, ale třeba i Milešovku v Českém středohoří, Sokolí vrch, Sněžník, Jedlovou a další kopce.

Dále pak k Dolskému mlýnu, který leží na soutoku řek Kamenice a Jetřichovské Bělé. Je znám např. z pohádky Pyšná princezna.

Do Jetřichovic, kam dojdeme ještě pěšky, pro nás přijede autobus. ( Celkem cca 9 km )

 

Termín:  24.4.2021           Cena / osobu: 550,- Kč

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 100,- nebo 60,- Kč

 

 

ZÁMEK MOSZNA, SWIDNICA

Zámek v Moszně je jednou z nejznámějších památek jižního Polska. Zámecký a parkový komplex je bývalým sídlem německé rodiny Tiele-Winckler. Tato obrovská stavba měřící 7000 čtverečních a 65 000 metrů krychlových byla postavena v 17 století. Obsahuje 365 pokojů a 99 věží.

Svídnice - kdysi hlavní město Svídnického knížectví, z kterého pocházela Anna Svídnická, třetí žena Karla IV. Nejvýznamnější památkou je tzv. Kostel míru, největší dřevěný kostel Evropy, který je zapsán mezi památky UNESCO. Kromě tohoto kostela uvidíme místní radnici na hlavním náměstí, pevnost, palác opatů a katedrálu sv.Stanislava a sv.Václava.

Termín: 1.5.2021

Cena / osobu: 1 100,- Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Možné příplatky: cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 30 PLN

 

 

SALZBURG, ČESKÝ KRUMLOV

Salzburg, rodné město W.A.Mozarta. Podíváme se na dům, kde se mistr narodil, na nejrušnější místní ulici, Getreidegasse, na salzburský dóm, kde byl pokřtěn, a kde koncertoval, a na další perly historického centra, které je zapsáno na seznam světového dědictví Unesco.

Prohlídka Českého Krumlova, pohádkového města vystavěného na ohybu řeky Vltavy, kterému dominuje rozsáhlý hradní komplex. Procházka městem, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO, s úzkými, křivolakými uličkami lemovanými gotickými a renesančními domy. Kolem kostela sv. Víta, prelatury a jezuitské koleje, přes centrální náměstí s renesanční radnicí a Lazebnický most s nádhernými výhledy na zámek i řeku Vltavu, se dostaneme až na první zámecké nádvoří. Procházka přes všech pět nádvoří a Plášťový most s výhledy na město až k zámeckému parku s nádhernou úpravou, kaskádovou fontánou i známým divadlem s otočným hledištěm.

 

Termín: 8. - 9.5.2021

Cena / osobu: 3 200,- Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1xubytování ve dvoulůžk. pokojích, polopenzi a průvodce

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění.

Doporučená částka na vstupy: 20 EUR + 200,- Kč

 

KUKS, ŽIREČ

Hospital Kuks je významná barokní památka, kterou nechal postavit F.A.Špork, a na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu – G.B.Alliprandi a sochař M.B.Braun. Kuks je také proslulý jednou z nejstarších lékáren - U Granátového jablka.

V barokním areálu Žireč, v kostele svaté Anny, je k poslechu barokní zvonkohra. V rámci areálu je přístupný obnovený zámecký dvouhektarový park, bylinková zahrada a kavárna. Ústředním bodem je jediný dochovaný jezuitský betlém u nás, pocházející z 18.st. V barokním interiéru sýpky shlédneme celou historii cyklistiky s exponáty jako nejstarší velocipedy, závodní kola z 20.st., i slavná kola známá z filmů. K vidění jsou i rozmanité cyklo-doplňky, náhradní součástky, trofeje, dobové fotografie a tiskoviny. Tato výjimečná sbírka je navíc obohacena o Expozici zdravotních pomůcek pro léčbu roztroušené sklerózy, což je vůbec první výstava svého druhu v České republice.

 

Termín:  15.5.2021       Cena / osobu: 580,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 290,- nebo 220,- Kč

 

HUSTOPEČE, ZÁMEK MILOTICE

 

Hustopeče bývaly nejvýznamnějším středověkým vinařským městem a vinice je obklopovaly ze všech stran. Dávné vinařské tradice nyní připomínají vinné sklepy a četné vinařské slavnosti. V horní části náměstí nad kostelem stojí renesanční dům U Synků. Sídlí v něm Městské muzeum a galerie i Turistické informační centrum, v historických sklepech si prohlédneme stálou vinařskou expozici s nabídkou vín od vinařů z města i okolí. Na nádvoří s arkádami a studnou objevíme pískovcovou plastiku kvasinky vinné s obvodem 167 cm. Na Hustopeče se podíváme také z Mandloňové rozhledny. Z města nás k ní dovede Mandloňová stezka, která prochází největším mandloňovým sadem ve střední Evropě. ( cca 9 km ) Návštěva hustopečské mandlárny.                                                                                                                           

Státní zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury v obci Milotice, asi 8 km od Kyjova, v regionu bohatých folklorních tradic a dobrého vína. Dnes si návštěvník může prohlédnout zámecký areál s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí.

Termín: 22.5.2021

Cena / osobu: 1 200,- Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 200,- nebo 170,- Kč

 

ZÁMKY ZABELTITZ, PROSCHWITZ

 

Skvostné lipové a kaštanové aleje, živé ploty, lesíky a rondely, pískovcové sochy a velkoryse navržené vodní plochy zvou v barokní zahradě Zabeltitz na promenádu. Na přání hraběte Augusta Christopha von Wackerbarth navrhl Johann Christoph Knöffel, okolo roku 1728 barokní zahradu a na místě bývalého vodního hradu postavil barokní palác.                     

Navštívíme nejstarší soukromé vinařství v Sasku. Vinice zámku Proschwitz se rozkládají podél Labe a město Míšeň je z nich vždy na dohled. Pod vedením rodiny knížat z Lippe tu prosperují hned tři bývalé církevní vinařské oblasti. Včetně těch, jež patřily bývalému biskupu Míšně, který tu vyráběl mešní víno pro celé Sasko. Ochutnat tu však můžeme nejen vína, ale také řadu kvalitních pálenek a likérů z čerstvého ovoce nebo se jen projít zelenými vinicemi.

Termín: 29.5.2021

Cena / osobu: 750,- Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Možné příplatky: cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 30 EUR

 

 

ČASTOLOVICE, ČESKÁ SKALICE, BABIČČINO ÚDOLÍ

 

Z Vamberku i z Rychnova nad Kněžnou to je do Častolovic jen pár kilometrů, z Kostelce nad Orlicí tam dokonce pohodlně dojdete pěšky. Hlavním důvodem k návštěvě je renesanční zámek, který pod rukama své majitelky, uznávané bytové architektky Diany Phipps Sternbergové jen kvete – obrazně i doslova.

Česká Skalice je město, kde prožila dětství a mládí spisovatelka Božena Němcová a kam také umístila děj svého nejznámějšího díla Babička. Se známou spisovatelkou je spojená řada míst, od barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde měli svatbu její rodiče a kde si sama vzala Josefa Němce, přes areál Barunčiny školy se školní třídou z 19. století a světnicí pana učitele až po Muzeum Boženy Němcové. Procházka Babiččiným údolím, kolem ratibořického zámku, kde žila kněžna Zaháňská, Staré bělidlo, Rudrův mlýn, panský hostinec i Viktorčin splav.

Termín:  5.6.2021       Cena / osobu: 650,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 270,- nebo 220,- Kč

 

DOBŘÍŠ, STÁTNÍ OPERA PRAHA

 

Rokokový zámek Dobříš je postavený ve stylu slavných francouzských zámků. Kromě historických interiérů včetně obrazové galerie si můžeme také prohlédnout rozsáhlý anglický park. Zámek byl ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeld do roku 1942, kdy byl vyvlastněn ve prospěch německé říše. Následovala konfiskace Československým státem. V r. 1998 byl zámek navrácen do vlastnictví rodiny.                                    Neorenesanční budovu Státní opery postavili jako Nové německé divadlo pražští Němci r. 1888. Svými jevištními parametry a kapacitou hlediště se jedná o nejvelkorysejší divadelní prostor v Praze. Po čtyřleté náročné rekonstrukci byl její provoz obnoven slavnostním koncertem na počátku roku 2020

 

Termín:  12.6.2021       Cena / osobu: 670,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 300,- nebo 180,- Kč

 

KARLOVA KORUNA, BENÁTKY NAD JIZEROU

 

Město v zahradách a zároveň místo, kde bylo potlačeno selské povstání – tak známe Chlumec nad Cidlinou. Architektonickou perlou je barokní zámek zvaný Karlova Koruna, patřící rodu kinských. Plány na zámek zpracoval jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů italského původu Jan Santini Aichel.

Na zámku v Benátkách nad Jizerou pobýval Tycho de Brahe, bratři Bendové a Bedřich Smetana. Nachází se zde dvě muzea - Muzeum Benátky sídlí ve druhém patře a soukromé muzeum hraček v přízemí.

 

Termín:  19.6.2021       Cena / osobu: 640,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 170,- nebo 100,- Kč

 

CHOTĚŠOV, MAKOVÁ HORA, SOLENICKÁ PODKOVA

 

Ženský premonstrátský klášter v Chotěšově, který založil blahoslavený Hroznata na začátku 13. století, byl po staletí kulturním a hospodářským centrem jižního Plzeňska. Byl zrušen v rámci josefínských reforem a poměrně dlouho sloužil jako penzionát pro výchovu dívek z bohatých rodin, které se zde vzdělávaly v cizích jazycích a dalších středoškolských předmětech. Dnes se areál pomalu obnovuje, koná se tu řada výstav a kulturních akcí.

Jedním z významných poutních míst na Příbramsku je Maková hora u Smolotel s barokním kostelem sv. J. Křtitele a P. Marie Karmelské z 18. století. Okolím Smolotel a Makové hory vede naučná stezka, která seznamuje s místní přírodou i zajímavostmi.

Ve Středním Povltaví, mezi přehradami Kamýk a Orlík vytváří řeka Vltava jeden z úžasných meandrů Vltavské kaskády, kterému se přezdívá Solenická podkova. Nejhezčí pohled na něj je ze skaliska Na Vraném nedaleko vrchu Na Altánku u obce Solenice.

Termín:  26.6.2021       Cena / osobu: 900,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 100,- nebo 50,- Kč

 

VÝCHODNÍ ŠVÝCARSKO

 

     1.den: Odjezd ve večerních hodinách 

                                                                                                     

2.den: Projížďka červeným švýcarským vlakem Bernina express z městečka Tiefencastel do italského města Tirano. Po cestě nádherné horské výhledy a nezapomenutelný zážitek. Zastávka v nejvyšším bodě trati – Ospizio Bernina ( 2 309 m ), kde se nachází Bíle jezero, restaurace, prodejna suvenýrů a nádherná vysokohorská příroda. Ubytování

 

3.den: Lugano – prohlídka největšího města kantonu Ticino, které leží na břehu Luganského jezera. Návštěva čokoládovny Alprose v sousedním městečku Caslano a parku švýcarských miniatur v Melide. Bellinzona – prohlídka starého města, ležícího na řece Ticino, obklopeného třemi hrady, zapsanými na seznamu světového dědictví Unesco. Na závěr den se podíváme do údolí Verzasca, k středověkému mostu Ponte dei Santi a k přehradě, kde se natáčel James Bond. Ubytování

 

 

4.den: Luzern – největší město středního Švýcarska, ležící na břehu Vierwaldstättského jezera. Procházka po Kaplovém mostě, který se klene přes řeku Reuss, Lví pomník, malebná náměstí, kostely, patricijské domy, a hradby na severu, odkud je pěkný výhled na město. Z Lucernu odjezd lodí do města Alpnachstadt, odkud jezdí zubačka na vrchol hory Pilatus, a překonává stoupání 48 procent, což z ní činí nejstrmější ozubnicovou trať na světě. Pilatus – hora vysoká 2 133 m se vypíná na břehu Vierwaldstättského jezera. Podle legendy bylo odtud svrženo do jezera tělo Piláta Pontského, jehož duch tady stále straší. Zpět dolů se vrátíme panoramatickou lanovkou do města Kriens. Odjezd domů

 

5.den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách

 

 

Termín: 2. - 6.7.2021         Cena / osobu: 7 600,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi a průvodce

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění.

Doporučená částka na vstupy: 150 CHF

 

 

MIKULOV, ZÁMEK ŽIDLOCHOVICE

 

Jen těžko bychom našli město s hezčí polohou než právě Mikulov, rozložený na výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Dominantou Mikulova je barokní zámek, kde objevíme nejrozsáhlejší tuzemskou expozici vinařství a vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. Do dějin Mikulova se nesmazatelně zapsal kardinál Dietrichstein, který roku 1622 učinil přítrž rozpustilým radovánkám, které se odehrávaly na vrchu jménem Tanzberg. Tehdy konečně ustoupila morová epidemie a kardinál nechal na znamení díků postavit na Tanzbergu kapli sv. Šebestiána. Místu se od té doby říká Svatý kopeček a z města sem vede raně barokní křížová cesta s pašijovými kaplemi. K nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy patří zámek Židlochovice. Spolu s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území. Na zámek navazuje přilehlý zámecký park.

Termín:  10.7.2021       Cena / osobu: 1 000,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 120,- nebo 60,- Kč

 

HRUSICE, ZÁMEK CHOLTICE

 

Památník Josefa Lady je vlastně letní vilka rodiny Ladových, postavená Josefem Ladou ve 30. letech 20. století. V 60. letech věnovala paní Alena Ladová – Vránová tento objekt státu, aby tu mohlo být zřízeno muzeum Josefa Lady. V Památníku se mohou návštěvníci seznámit s bohatým životem Josefa Lady, ale především si prohlédnou obrázky a knihy tohoto českého malíře a spisovatele.                                                                                                                                                                Barokní zámek v Cholticích u Přelouče s půvabným zámeckým parkem a rozsáhlou oborou, ve kterém najdou návštěvníci vedle expozic Vlastivědného muzea a unikátní kaple sv. Romedia také nově otevřený pohádkový okruh pro rodinné a školní výlety Svět vodníků a loutek černého divadla, ve kterém potkají Golema, Šeherezádu, Sněhurku se sedmi trpaslíky, Džina z lahve a řadu dalších pohádkových bytostí v unikátně nainstalované expozici černého divadla, jediné svého druhu v Evropě.

 

Termín:  17.7.2021       Cena / osobu: 730,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 130,- nebo 100,- Kč

 

 

 

 

 

ORLÍ HNÍZDO,  HALLSTATT

 

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Orlí hnízdoKehlsteinhaus, je budova situovaná v nadmořské výšce 1 834 m n. m., v jedné z nejnádhernějších lokalit v Německu. Projekt navrhl říšský ministr Martin Bormann jako dárek k 50.narozeninám nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Nastoupíme do speciálních autobusů a pojedeme cca 7 km alpskou silnicí, ke vchodu do tunelu, který je dlouhý 130 m, a použijeme původní osobní výtah na vrcholek hory. Procházka k jezeru Königssee. Ubytování

2.den: Městečko Hallstatt patří k nejkrásnějším turistickým cílům v Solné komoře. Leží na břehu Hallstattského jezera, přímo pod masivem Dachstein. Zajímavý je místní farní kostel s kostnicí, a celá oblast, kde bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště z dob 8.-4.století př.n.l. Přímo nad městem leží nejstarší solný důl na světě, který si prohlédneme. Malebné městečko St. Wolfgang leží na jezeře Wolfgangsee, a je známé hlavně díky starému poutnímu kostelu s nádherným oltářem, díky hotelu Weisses Rössl, a vůbec místní jezerní atmosféře. Odjezd v odpoledních, příjezd domů v pozdních nočních hodinách.

 

Termín: 24. - 25.7.2021          Cena / osobu: 3 700,-

 

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1xubytování ve dvoulůžk. pokojích, polopenzi a průvodce

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění.

Doporučená částka na vstupy: 60 EUR

 

ZÁMEK NOVÉ HRADY, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

 

Jednou z mála rokokových stavebních památek na území Českých zemí je zámek Nové Hrady u Litomyšle. Rokoková stavba ve stylu francouzských letních sídel je často nazývána "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Zámek je dominantou areálu, který zahrnuje vstupní bránu s francouzskou zahradou a správními budovami, bývalý zámecký špýchar, klasicistní altán a více než 10 druhů rozličných zahrad.                                              

Barokní zámek rodiny Kolowratů s obrazárnou, renesanční zvonice se zvonem Kryštofem, na náměstí bývalá radnice a v ní muzeum hraček, několik kostelů a kaplí a také památník spisovatele Karla Poláčka a pomník hrdinů knížky Bylo nás pět – to všechno nabízí město na řece Kněžné v podhůří Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou.

Termín:  31.7.2021       Cena / osobu: 720,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 530,- nebo 370,- Kč

 

 

IVANČICE, ZÁMEK BUČOVICE

Ivančice jsou malebné jihomoravské město na soutoku Jihlavy, Rokytné a Oslavy. Historické centrum s renesančními domy, radnicí a zbytky středověkých městských hradeb korunuje kostel Nanebevzetí Panny Marie s nádhernou renesanční helmicí. V renesanční budově Staré radnice na hlavním náměstí se představují dva známí rodáci – geniální malíř secese a období „art nouveau“ Alfons Mucha a populární herec Vladimír Menšík. Těšit se můžeme zejména na zajímavé osobní předměty z pozůstalosti obou umělců, například oděv, v němž Mucha pracoval ve svém ateliéru anebo fotografie z filmů, v nichž Menšík hrál. Jednou z nejstarších památek Ivančic jsou zbytky budov českobratrského sboru s původní věží a odkrytými základy kostela. Právě tady od roku 1558 sídlil biskup Jan Blahoslav, spisovatel, teolog a historik, pod jehož vedením se město stalo významným střediskem Jednoty bratrské.                                                             

Zámek v Bučovicích je unikátní ukázkou renesančního stavitelství v České republice. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a kašna na nádvoří. Zámek je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp.

Termín:  7.8.2021       Cena / osobu: 1 100,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 150,- nebo 100,- Kč

 

ZÁMEK KARLŠTEJN, SNĚŽNÉ, VOJTĚCHOVSKÁ ROZHLEDNA

 

Rokokový zámeček Karlštejn na Vysočině leží ve stejnojmenné vesničce mezi Hlinskem a Poličkou. Stavba byla vybudována v pozdně barokním slohu, na místě kaple sv. Jiljí, která byla do zámečku zastavěna. Jméno zámku nijak nesouvisí s proslulým hradem. Má původ v pojmenování nedalekého Zkamenělého zámku, označovaného jako Starý Karlštejn.

V pohádkové vesničce Podlesíčko ve Sněžné uvidíme domeček sedmi trpaslíků a Sněhurky, neobvyklou stavbičku s doškovou střechou, podepřenou dřevěnými trámky, kterou si vystavěl Rákosníček, mlýn s typickým mlýnským kolem, domeček neposedného Budulínka, útulnou chaloupku Karkulky, vykotlaný pařez Křemílka a Vochomůrky nebo pohádkový domek loupežníka Rumcajse a jeho rodinky.

Nedaleko Hlinska, u odbočky na malou obec Vojtěchov, se nachází rozhledna, odkud je krásný výhled na Pardubice, Chrudim, Orlické hory i Kralický sněžník. Zvláštností rozhledny je žulový kámen tvořící obklad spodní části stavby.

Termín:  14.8.2021       Cena / osobu: 850,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 250,- nebo 190,- Kč

 

 

SEVERNÍ ŠVÝCARSKO

 

1.den: Odjezd ve večerních hodinách

 

2. den: Prohlídka Basileje, města ležícího na řece Rýně při hranicích s Francií a Německem. Krásná radnice z 16.století, katedrála, Tingueliho fontána… Poté přejezd do hlavního města Švýcarska Bernu, který leží na řece Aare, procházka po starém městě, kašny, podloubí, dům, kde bydlel A.Einstein, hodinová věž Zytglogge, budova sněmovny, medvědí příkop a výstup do vyhlídkové zahrady nad městem. Ubytování

 

3.den: Nejprve podnikneme hodinovou vyjížďku vláčkem taženým parní lokomotivou z města Brienz na Rothorn. Jsou odtud nádherné výhledy na bernské Alpy, Brienzské jezero a region Grimsel.

Poté přejedeme do údolí vodopádů, uvidíme vodopád Mürrenbach, Staubbach a vstoupíme k podzemním vodopádům Trümmelbach. Zbytek dne poté strávíme u Thunského jezera, kde navštívíme město Thun, které leží na řece Aare – radnice, hrad, zámeček, a projdeme se po visutém mostě v městě Sigriswil, odkud uvidíme Thunské jezero v celé své kráse. Ubytování

 

4.den: Z města Lauterbrunnen vyjedeme zubačkou do stanice Kleine Scheidegg, odkud uvidíme trojici vrcholů Eiger, Mönch a Jungfrau. Odtud dále na Jungfraujoch, střechu Evropy ( Top of Europe ), do výšky 3 471 m n.m. Začíná zde největší alpský ledovec, Aletschgletscher, leží zde observatoř, a celá tato oblast je zapsaná na seznamu Unesco, tento výlet je nezapomenutelným zážitkem.

 

5.den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách

 

Termín: 18. - 22.8.2021         Cena / osobu: 7 700,-

 

Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování ve dvoulůžk. pokojích, polopenzi a průvodce

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění.

Doporučená částka na vstupy: 250 CHF nebo 150 CHF

 

SEVERNÍ MORAVA

1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Rýmařov - externí expozice rýmařovského muzea, umístěná v textilce Hedva Český Brokát, s reinstalovanou prodejnou kravat ve stylu art deco a místnost, jejíž stěny jsou potaženy brokátem.        

Součástí areálu u zámku Hradec nad Moravicí je také novogotický Červený zámek a Bílá věž. Celý areál je zakomponován do přírodně-krajinářského parku. Na zámku pobývala řada slavných osobností, jako např. L. van Beethoven, F. Liszt a N. Paganini.

Původně zemanská tvrz přestavěná na renesanční zámek, doprovázený hospodářským dvorem, pivovarem a rozlehlým lesoparkem se čtyřmi rybníky – to je zámek Raduň.                                                                                                                                           

Dolní Vítkovice tvoří bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren. Areál je unikátní industriální památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy a celého Moravskoslezského kraje. Dostaneme se na vyhlídku až do výšky téměř 80 m, dostaneme se do nitra Vysoké pece a dozvíme se vše o výrobě surového železa. Z vrcholu věže Bolt Tower se pak naskýtá jedinečná vyhlídka na Ostravu a její okolí. Ubytování

2.den: V severní části obce Kunčice pod Ondřejníkem stojí dřevěný kostelík svatého Prokopa a Barbory z konce 17. století. Kostelík stával na Podkarpatské Rusi a je typickou ukázkou tamní kostelní architektury.                                                    

Domy vonící dřevem letitých jedlí, které kdysi obklopovaly rožnovské náměstí, se přesunuly jen o pár set metrů dál. Říká se jim Dřevěné městečko a představují srdce známého skanzenu. Rozhledna Dušana Jurkoviče, která dnes stojí na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm, byla postavena až roku 2012. Možnost zakoupení valašských frgálů v Cyrilově pekařství.                                                                                                        

Lanovkou vyjedeme z Trojanovic u Frenštátu pod Radhoštěm na Pustevny. Uvidíme zde dřevěné lidové stavby, vloni znovu postavené podle Dušana Jurkoviče, Libušín a Maměnku. Odtud potom každý podle svých sil dojde nikam, nebo k soše Radegasta nebo ke kapli svatého Cyrila a Metoděje na Radhošti (4km). Ubytování

3.den: Budova staré školy, v níž se narodil Leoš Janáček, dnes již neexistuje. Na jejím místě stojí od roku 1877 patrová budova bývalé školy a dnes poskytuje přístřeší Informačnímu centru Hukvaldy, Pamětní síni Leoše Janáčka a minigalerii.                                                                 

V horském městečku, rozloženém na strmých úbočích několika kopců, nás okouzlí půvabné uličky i dřevěné roubené domy, díky nimž se Štramberku říká Valašský betlém. Vysoko nad městem se tyčí pozůstatky hradu a válcová věž zvaná Trúba s dřevěným ochozem a fantastickým výhledem. Možnost zakoupení Štramberských uší.                                                                                                      

Druhá největší památková rezervace v České republice nabízí řadu atraktivních míst. Chloubou Olomouce je barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, zapsaný od roku 2001 mezi památky UNESCO. Příjezd domů v pozdních nočních hodinách.

Termín: 27. - 29.8.2021         Cena / osobu: 2 500,-

 

Cena zahrnuje: dopravu busem, 2 x ubytování ve dvoulůžk. pokojích se snídaní a průvodce

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj

Doporučená částka na vstupy: 850,- nebo 650,- Kč

 

ZLÍN, VIZOVICE ZÁMEK A DESTILERIE

 

Zlín je město, postavené obuvnickou firmou Baťa podle amerického vzoru, město s ojedinělým souborem funkcionalistické architektury. Mají tam mrakodrap s kanceláří ve výtahu, muzeum bot a botiček všech typů z nejrůznějších dob i koutů světa, renesanční zámek.

Zámek ve Vizovicích z poloviny 18.století nabízí prohlídku bohatě vybavených barokních a klasicistních interiérů s velmi významnou sbírkou obrazů a grafik. Součástí areálu je i volně přístupná zámecká zahrada. Smyslem exkurzní trasy je seznámení veřejnosti s hlavními principy výroby, historií a tradicí firmy Rudolf Jelínek jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů. Exkurzní trasa zahrnuje podnikovou prodejnu, kinosál, pěstitelkou pálenici, provoz egalizace s obřími sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění lahví). Součástí exkurze je degustace 3 produktů R. Jelínek.

Termín:  4.9.2021       Cena / osobu: 1 100,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 480,- nebo 350,- Kč

 

JIŽNÍ MORAVA

1.den: Odjezd z Liberce v brzkých ranních hodinách ( cca 6:00 ) Zámek Lysice je barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Ty představují návštěvníkům životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic. Navštívíme také ojedinělou zámeckou zahradu s promenádní kolonádou a dále pak interiér salla terreny.

Slavkov je město, které se do dějin zapsalo především jako místo napoleonské bitvy Tří císařů. Největší pozornost přitahuje barokní zámek se zahradou. Monumentální barokní zámek byl po několik staletí sídelní rezidencí rodu Kouniců, a v oválném Historickém sále bylo po bitvě u Slavkova 6. prosince 1805 uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem. Jen pár kilometrů směrem na západ objevíme Mohylu míru, památník bitvy u Slavkova.

Ve druhém největším městě České republiky najdeme dva hrady a celou řadu zajímavých míst a objektů, v jejichž čele stojí funkcionalistický skvost – Vila Tugendhat, památka UNESCO a stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury. Hrad Špilberk vytváří výraznou dominantu města Brna. Mezi novodobá lákadla patří například 6 m vysoký hodinový stroj na náměstí Svobody nebo jezdecká socha markraběte Jošta.

 

2.den: Kroměříži se přezdívá Hanácké Athény. Zdejší Arcibiskupský zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou byl roku 1998 zapsán na Seznam UNESCO. Dominantou takzvaného Libosadu je rotunda s Focaultovým kyvadlem a 244 m dlouhá kolonáda se sochami antických bohů, nechybí ani dvě bludiště a palmový skleník.

 

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst v České republice je úzce spojeno s cyrilometodějskou tradicí; právě tady možná sídlil první velkomoravský arcibiskup sv. Metoděj. Když tu v roce 1205 vznikl první cisterciácký klášter na Moravě, pojmenovali jej podle nedaleké osady Velehrad.

Plavba po Baťově kanále, který je využíván pro lodní přepravu. Jeho splavná délka je v současnosti přibližně 60 km, šířka 12 m a hloubka 1,5 m. Rozdíl výšek na této vodní cestě (18,6 m) vyrovnává 13 zdymadel, hladinu udržuje 13 jezů. Na vodní cestě je postaveno na 50 mostů. Pojedeme ze Strážnice do Petrova - 45 min.

Památková rezervace lidové architektury - Plže je chloubou obce Petrov. V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Degustace vína ve sklípku.

 

3.den: Lednicko-valtický areál je ojedinělé krajinářské dílo na jihu Moravy, které nechala vytvořit rodina Liechtensteinů. Na Seznam UNESCO byl zapsán v roce 1996 a je považován za nejrozsáhlejší, člověkem uměle vytvořené území Evropy. Mezi romantickým zámkem Lednice a barokní rezidencí ve Valticích, se rozprostírá rozsáhlé území se soustavou rybníků, lesů, parků i zemědělské krajiny. Prohlídka zámku Lednice, poté přejezd koňským spřežením k Janohradu, dále lodí od Janohradu k Minaretu a pěšky zpět k zámku. Prohlídka zámku Valtice zvenku, poté přejezd ke kolonádě na Rajstně a k Dianinu chrámu. Příjezd do Liberce kolem půlnoci.

 

Termín: 10. - 12.9.2021         Cena / osobu: 3 000,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, průvodce.

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj

Doporučená částka na vstupy: cca 1 500,- nebo 1 300,- Kč

 

ZÁMEK KRÁSNÝ DVŮR, LOUNY, ROUDNICE NAD LABEM

 

Barokní rezidence s klasicistními prvky, zámek Krásný Dvůr, je spojen se jménem jednoho z předních šlechtických rodů 18.století, rodem Černínů z Chudenic. Prohlédnout si můžeme jak interiéry zámku, tak zámecký park s průvodcem a dozvědět se mnoho zajímavostí z historie parku.

Louny jsou gotický kostel sv. Mikuláše, hradby a několik bašt, monumentální Žatecká brána, renesanční dům Daliborka, Galerie Benedikta Rejta či dům Sokolů z Mor, dnešní sídlo oblastního muzea.

Barokní zámek, galerie moderního umění, několik kostelů a kaplí, gotický klášter, náměstí s kašnou a sochou sv. Vavřince, vinice, železný most přes Labe a pozdně gotická věž Hláska coby zbytek městských hradeb, dnes rozhledna – to je Roudnice nad Labem.

Termín:  18.9.2021       Cena / osobu: 800,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 260,- nebo 200,- Kč

 

 

SLOVINSKO 

 

1.den: Odjezd ve večerních hodinách.                                                                          

2.den: Prohlídka hl.města Slovinska, Lublaně. Uvidíme univerzitu, Plečnikovo Trojmostí a tržnici, katedrálu, historickou budovu radnice a projdeme se uličkami pod hradem i kolem romantické říčky Ľubĺanica. Ochutnáme vyhlášenou Kraňskou klobásu či tradiční specialitu Gibanica. Prozkoumáme podzemní svět přírodního unikátu, fascinující jeskyně Postojna jama, která se pyšní labyrintem chodeb dlouhých až 24 km. Pod zemí, více jak 5 km dostupných malých i větších jeskyní projedeme vláčkem a část projdeme pěšky. Žije zde vzácný živočich, macarát jeskynní. Poté prohlídka Predjamského hradu, který stojí pod převisem skalní stěny. Ubytování    

3.den: Město Koper leží na pobřeží Jaderského moře a je nejdůležitějším přístavem země. Nachází se zde velké množství historických památek, nejvýznamnější z nich je Prétorský palác. Piran - nejkrásnější město Slovinské Riviéry nabízí celou řadu atrakcí. Středověký Piran je něco jako Český Krumlov zasazený na malý poloostrov Jadranského moře. Můžete se toulat ztracenými uličkami města, které se zastavilo v čase, vyšplhat na vysokou věž kostela či se zastavit na kávu na nádherném náměstí ozdobeném paláci v benátském stylu z 15. století. Povinností je procházka po starodávných hradbách, které částečně pocházejí už ze sedmého století. Portorož, „Přístav růží“, láká turisty nejen na moře, lázeňské procedury, ale i zábavu. Možnost koupání, ubytování                                                                                                                                                                                                           4.den: Výjezd do Triglavského NP, zastávka u romantického jezera Bohinj, výstup k Savickému vodopádu, poté horské jezero Bled, které je právem nazývané perlou Slovinska. Je obklopeno strmými štíty Julských Alp a na skále nad ním se tyčí mohutný hrad. Možnost koupání v jezeře, kde vyvěrají termální prameny a voda je po celý rok příjemně teplá. Nutno ochutnat místní zákusek Kremski rez, který byl vynalezen právě zde. Specialitou je i výtečně připravený pstruh z jezera nebo tradiční gubova juga. Pak návštěva známého horského střediska Kraňská Gora i areálu skokanských můstků Planica. Vyhlídka na průsmyk Vršič a majestátní Triglav. Ubytování                                                                                                                                                                                     5.den: Maribor je druhé největší slovinské město, které se rozkládá na řece Drávě. Prohlídka hlavního náměstí s radnicí, morový sloup ze 17.st., procházka po nábřeží a Starém (červeném) mostě z dob Rakouska-Uherska. Na nábřeží najdeme nejstarší rodící vinnou révu na světě tzv. Stará trta. Poté odjezd domů, příjezd v nočních hodinách

 

Termín: 24. - 28.9.2021

  Cena / osobu: 7 900,- Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenzi a průvodce

Možné příplatky: jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění.

Doporučená částka na vstupy: 50 EUR

 

 

ZÁMEK WACKERBARTH, RADEBEUL

 

Jedinečný soubor, který se skládá ze zámku, letohrádku »Belvedere«, barokní zahrady, moderního vinařství a manufaktury na sekt, uprostřed půvabné krajiny saského údolí Labe  – to je zámek Wackerbarth.                                                                           

Radebeul má mnoho okouzlujících tváří. Město na Labi je považováno za perlu Saské vinařské stezky. V bezprostřední blízkosti nádraží Radebeul Ost se nachází renomované Muzeum Karla Maye se dvěma fascinujícími světy. Ve srubu ve stylu Divokého západu, zvaném vila „Bärenfett“, nalezneme v Evropě ojedinělou expozici věnovanou životu indiánských kultur Severní Ameriky. Obdivovat zde můžeme více než 800 etnologických objektů z 18. a 19.století: např. čelenky z orlích per, tomahavky, mokasíny, figury indiánů v životní velikosti a obraz Bitvy u Little Bighornu. V domě Karla Maye, ve vile „Shatterhand“ objevíme fantastický svět Karla Maye. Stříbrné pouzdro, medvědobijka a vinčestrovka jsou těmi nejznámějšími. Pracovna vybavená orientálním nábytkem, Mayova cenná knihovna a přijímací salon s uměleckými díly malíře Schneidera umožní návštěvníkovi objevit Mayův život na vlastní pěst. Karel May, který vdechl život hrdinskému Vinnetouovi, je dodnes nejčtenějším autorem dobrodružných románů v Německu.

Termín: 2.10.2021

Cena / osobu: 670,- Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Možné příplatky: cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 25 EUR

 

BROUMOV, HRONOV, MALÉ SVATOŇOVICE

 

Broumovský klášter – Počátky kláštera sahají až do začátku 13.století. V roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. Na světě se nachází kolem 40 podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp). Návštěva kláštera je nezapomenutelným zážitkem. Navštívíme opatský kostel sv. Vojtěcha, přestavěný z původně gotické podoby na kostel barokní, knihovnu obsahující kolem 17 000 svazků knih či sakristii se vzácným intarzovaným nábytkem.

Město Hronov se proslavilo jako rodiště spisovatele A. Jiráska – rodný dům.

Když Karel Čapek psal o hrozném Lotrandovi, který řádil na Brendách, psal vlastně o svém rodném kraji. Brendy se totiž postaru říkalo Jestřebím horám – a právě na jejich jižním úbočí leží Malé Svatoňovice. Autora Devatera pohádek spisovatele Karla Čapka a jeho bratra Josefa připomíná Muzeum bratří Čapků pomník v parčíku a pamětní deska na domě, kde rodina Čapkových žila.

 

Termín:  9.10.2021       Cena / osobu: 650,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 250,- nebo 200,- Kč

 

MARIÁNSKÁ VYHLÍDKA, LOMNICE NAD POPELKOU, PONIKLÁ

 

Mariánská vyhlídka je jednou z nejproslulejších a nejnavštěvovanějších v Českém ráji. Nabízí známé pohlednicové panorama Hrubé Skály, Trosek a Kozákova. Mimo to je odtud nádherný výhled na skupinu skal Sahara, Dvanáct apoštolů, Větrník, Dračí věž a další. Leží ve výšce 360 m.n.m. na skalním bloku v oblasti Dračích skal, asi 1,5 km od zámku Hrubá Skála. Pod Mariánskou vyhlídkou je symbolický hřbitůvek horolezců.                                               

Město na rozhraní Českého ráje a Krkonoš v širokém údolí říčky Popelky, to je Lomnice nad Popelkou, město textilu, sladkostí a krásných vyhlídek. V historickém centru stojí za pozornost zámek a několik kostelů, v části Karlov se dochovaly roubené domy s vyřezávanými lomenicemi. V lyžařském areálu V Popelkách je přístupný vyhlídkový ochoz na zrekonstruovaném můstku K-70. Ochoz se nachází ve výšce 28 m a je z něj pěkný výhled nejen na skokanský areál, ale i do okolní krajiny. Tam, kde velebné nebenosné pohoří Krkonoš cudně smáčí patu v chladné stříbropěnné Jizeře, rozkládá se v luzném údolíčku malebná horská ves Poniklá. Navštívíme firmu Rautis, která se zabývá ojedinělou výrobou vánočních perličkových ozdob. V nedalekém Muzeu krkonošských řemesel na nás čeká více jak 700 exponátů.

Termín:  16.10.2021       Cena / osobu: 550,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 100,- Kč

 

KUNĚTICKÁ HORA, KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU RÁBY U PARDUBIC

 

Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka. Prohlídka nově obnovené, čtyři dekády nepřístupné západní části hradu, jejíž podobu z větší části určil ve 20. letech 20. století architekt Dušan Jurkovič.

Původně Lovecký zámeček z roku 1882, který patřil poslednímu majiteli hradu Kunětická hora, nyní nese název Perníková chaloupka a slouží jako muzeum perníku v Rábech. Výstavní expozice obsahují přes tisíc perníků z celé ČR. Prohlédneme si muzeum perníku s městečkem Perníkov, putujeme tajuplným lesem do Perníkářské dílny Ježibaby a dále do Medového ráje, Nebe a Pekla. 

 

Termín:  23.10.2021       Cena / osobu: 650,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 200,- nebo 180,- Kč

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, TŘEBECHOVICE

 

Malebnému náměstí v centru města se říká Český Betlém. Stojí tu zámek s válcovou věží zvanou Máselnice a renesanční domy s podloubími a štíty, zdobené takzvanými vlaštovčími ocásky. Náměstí možná znáte ze seriálu F. L. Věk, kde si Nové Město nad Metují zahrálo roli nedaleké Dobrušky. Pomník Bedřicha Smetany před zámkem nám připomene, že slavný skladatel prožil v Novém Městě nad Metují část mládí; prý se tu i zamiloval do své sestřenice Luisy, pro kterou složil r.1840 známou Luisinu polku. Kuriozitou zámku jsou sochy barokního sochaře M. B. Brauna. Zámecká zahrada a zámecká budova byly naposledy stavebně upraveny arch. Dušanem Jurkovičem na přání rodiny Bartoňů z Dobenína.                                                                   

Třebechovické muzeum betlémů má ve svých sbírkách více než 400 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech oblastí České republiky, velmi starých, ale i ze současnosti. Nejcennější a nejobdivovanější je unikátní mechanický betlém – Národní kulturní památka Třebechovický Proboštův betlém je více než 100 let starý a má zhruba 2 000 vyřezávaných dílů a 350 figurek.

Termín:  30.10.2021       Cena / osobu: 600,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce

Doporučená částka na vstupy: 300,- nebo 200,- Kč

 

WROCLAW – Advent

Je jen málo míst za hranicemi, které by byly s českými zeměmi tak silně spojeny jako slezská metropole Wroclaw, nebo chcete-li česky Vratislav. Na meandru při soutoku řek Odry a Olavy, na průsečíku cest mezi Itálií, Baltem, Kyjevem a Paříží bylo již v devátém století centrum slovanských Slezanů. K českým zemím Wroclaw patřila už v desátém století, město samo bylo ostatně pojmenováno podle českého knížete Vratislava I.
Adventní trhy ve Wroclawi jsou velmi oblíbené a město "sta mostů", jak se Wroclawi říká, Vás svou scenérií určitě uchvátí. Město Wroclaw se rozkládá na 10 ostrovech, které jsou navzájem propojeny více jak sto mosty. Někdy se Wroclawi také říká "polské Benátky". Navštívíme tak jedny z nejhezčích adventních trhů v Evropě v historickém centru města (UNESCO).
Zavítáme na Rynek, velké náměstí, uvidíme barevné, převážně barokní, ale i rokokové a renesanční domy, nejstarší restauraci v Evropě. Pak ochutnáme místní speciality a svařené víno pro dobrou náladu.

Termín: 27.11.2021    Cena / osobu: 850,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem a průvodce

Možné příplatky: cestovní pojištění

 

FREIBERG - Advent

Saské město Freiberg se nachází v podhůří Krušných hor, zhruba na půl cesty mezi Drážďany a Saskou Kamenicí »Chemnitz«. Známé je svou hornickou tradicí, především pak těžbou stříbra. O někdejším bohatství města svědčí více než 550 památkově chráněných domů v historickém centru z dob pozdního středověku. Mezi ty patří třeba katedrála sv. Marie »Dom St. Marien« se Zlatou branou »Goldene Pforte«, obloukovým portálem s figurální výzdobou nebo zámek Freundenstein. Zde je uchována soukromá sbírka minerálů "Terra Mineralia", která je se svými 80 000 exponáty největšího svého druhu na světě. Zážitkový hornický advent, vánoční trhy na náměstí, spousta tradičního zboží z Krušných hor (lidové dřevěné hračky a vánoční pyramidy) a místních dobrot na adventním trhu, prohlídka historického centra, nádherný dóm s "Tulipánovou" kazatelnou a dvěma varhany, Horní a Dolní náměstí, návštěva mineralogického muzea na zámku (pův. sídla saských kurfiřtů). Vrcholem dne bude hornický průvod s pochodněmi, který připomene někdejší slávu horních měst na Saské stříbrné stezce.

 

Termín: 4.12.2021           Cena / osobu: 790,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce      

Možné příplatky: cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 15 EUR

 

ZÁMEK HOF, ČOKOLÁDOVNA HAUSWIRTH - Advent

 

Návštěva čokoládovny Hauswirth. Před Vánocemi tu nalezneme jak kolekce na stromeček, tak i duté figurky čerta, anděla a Mikuláše. Specialitou firmy Hauswirth je pak sušené ovoce máčené v čokoládě, čokoládové banánky, ovocné želé, rumové kuličky, švestky máčené v alkoholu a meruňkový džus.

Jen na dohled od předměstí Bratislavy leží rozsáhlý areál zámku Hof, jehož historie je spojena s císařskou habsburskou rodinou. Rozsáhlý park, přilehlý velkostatek s chovem zvířat, ale i bohatý kulturní program od jara do podzimu z něho udělaly atraktivní cíl. Prohlídka vánočně vyzdobeného zámku, kde si vychutnáme atmosféru osvětleného zámeckého areálu. Na stáncích vánočních trhů spatříme širokou nabídku produktů od uměleckých řemesel až po různá kulinářská lákadla. Těšit se můžeme na typický rakouský trhanec, pečené kaštany, perníčky a punče.

 

Termín: 11.12.2021         Cena / osobu: 1 500,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem a průvodce

Možné příplatky: cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 20 EUR

 

KÖNIGSTEIN - Advent

 

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka pevnosti Königstein – jedna z největších pevností v Evropě – leží uprostřed Labských pískovců na stolové hoře Königstein nad stejnojmennou obcí na levém břehu Labe v okrese Saské Švýcarsko. Na náhorní plošině, která se nachází 240 metrů nad hladinou Labe, je zpřístupněn od roku 1955 vojenský historický skanzen o rozloze 9,5 hektarů. Historicko–romantický vánoční trh "Zimní pohádka na Pevnosti Köngistein". Tradiční veletrh hudebníků a řemeslníků s ukázkou starého umění a řemesel. Napínavá nabídka pro děti: Vánoční jesličky se živými zvířátky, dílnou pro skřítky, loutkovými pohádkami, kejklíři, skluzavkou pro skřítky, boudou Weihnachtsmanna se schránkou pro dopisy s vánočními přáními a řada dalších akcí. Příjezd večer

 

Termín: 12.12.2021        Cena / osobu: 500,-

 

Cena zahrnuje: dopravu busem a průvodce

Možné příplatky: cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 10 EUR

 

MÍŠEŇ A MORITZBURG - Advent

 

Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka zámku Moritzburg, kde se v roce 1973 natáčela známá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku. Na zámku jsou k vidění propriety z natáčení, vánoční dekorace, a Popelčin střevíček na venkovním schodišti.

Krátký přejezd do Míšně, kde navštívíme světoznámou porcelánku, podíváme na jednotlivé fáze výroby, do muzea, a do obchodu s porcelánem. Poté se zúčastníme místních adventních trhů, které se konají na náměstí před radnicí, jejíž okna slouží jako adventní kalendář. Na druhé straně náměstí stojí gotický kostel Frauenkirche, který se pyšní nejstarší porcelánovou zvonkohrou na světě. Nad městem se vypíná rozlehlý komplex Albrechtsburg, s dómem a zámkem velkého kurfiřta, odkud je nádherný výhled na Labe, a město samotné. Stánky okolo náměstíčka nabízejí tradiční výrobky, vánoční ozdoby, cukrovinky, klobásky, a samozřejmě i svařené víno vonící skořicí a hřebíčkem.

Termín: 18.12.2021         Cena / osobu: 650,-

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem a průvodce

Možné příplatky: cestovní pojištění

Doporučená částka na vstupy: 15 EUR

Vytvářím objednávku...